Werken aan de Dorpen

Gemeente het Hogeland

Soort project: inrichting openbare ruimte

Ontwerpers: Sacha Schram en Anne Brouwer, HKB Stedenbouwkundigen 

Jaartal: 2017

Status: in uitvoering

Begeleiding bij de optimalisering van de leefomgeving

Het project Werken aan de Dorpen omvat 21 dorpen in de gemeente Het Hogeland. Om deze dorpen vitaal en leefbaar te houden, worden dorpsvisies- en plannen ontwikkeld. Daarbij komen thema’s als: ontmoeten, groen, beweging & sport, economische activiteit en kunst & cultuur aan de orde. Bij de totstandkoming van de plannen speelt de samenwerking met de bewoners een belangrijke rol. Vanuit HKB Stedenbouwkundigen begeleiden we de bewoners bij het optimaliseren van hun eigen leefomgeving. Door samen met hen al wandelend en/of schetsend aan de slag te gaan, ontstaan er ontwerpen die voortkomen uit hun specifieke behoeften. Per dorp ontwikkelen we zo op maat gemaakte plannen, afgestemd op de lokale karakteristieken en ideeën. De projecten vertonen dan ook een grote variatie voor wat betreft functie en vorm. Wat telkens centraal staat, is dat ontmoetingen tussen bewoners door middel van ruimtelijke ingrepen worden gestimuleerd. Zo dragen we gezamenlijk bij aan een prettige leefomgeving, ook voor de toekomst.

Herinrichting kruispunt Hornhuizen

Inrichting en bestrating plein Leens